Витамини

Витамините са органични съединения с разнообразна химична природа. Много малка част от тях се синтезират в организма, а повечето се набавят с храната. Нуждата на човешкия организъм от тях се покрива със съвсем малки количества, но постоянното им постъпване в кръвния ток е безусловно необходимо за нормалното протичане на много биохимични процеси и за поддържането на нормални физиологични разходи в тъканите и органите. Какви витамини да пиете зависи от вашия начин на живот. Набавяте си ги от плодовете, зеленчуците, зърнените храни, ядките. И това е по-добрият, естествен начин за подсилване на организма и съхраняване на младостта.

41 Витамин В2
42 Витамин В3
43 Витамин В5
44 Витамин B6
45 Витамин B9
46 Витамин B12
47 Витамин H
48 Витамин B4
49 Витамин B8
50 Витамин В13
51 Витамин В15
52 Витамин H1
53 Витамин N6
54 Витамин U
55 Съдържание на витамини в кръвта
 
Страница 3 от 3

Реклама