Acidum tienilicum (DCI)

Синоними: Diflurex (Anphar – Rolland).

Лекарствени форми:

Действие:

Показания:

Особености на приложение и дозировка:

Взаимодействие с други лекарства:

Странични ефекти:

Противпоказания:

Чернодробни заболявания, тежки бъбречни увреждания, уратна литиаза.
Има изразено хипотоксично действие. В зависимост от дозата се наблюдава увеличение на масата на черния дроб с развитие на едроклетъчна инфилтрация с огнища на некроза. По-често увреждането на черния дроб е бенигнено – проявява се само с преходно повишение на трансаминазите. Описани са единични случаи на развитие на интерстициална нефропатия.
Да не се дава едновременно с перорални антикоагуланти – опасност от тежки хеморагии! Да не се прилага с други диуретици – риск от ОБН поради интратубуларна преципитация на уратите! Да не се комбинира с литиеви соли.
Лечението се провежда обикновено с по една таблетка дневно сутрин. В повечето случаи тази доза е достатъчна, за да се контролира АН в нормални или близки до нормата стойности. При нужда дозата може да се увеличи или да се комбинира с недиуретични антихипертензивни средства.
Прилага се за лечение на АХ с различна генеза както тиазидните диуретици, но поради изразеното си урикозурично действие е особено подходящ за лечение на хипертония, съчетана с нарушения в пуриновата обмяна – умерена хиперурикемия. Въпреки урикозуричното си действие тиениловата киселина не се прилага за лечение на подагра!
Има натриуретичен и диуретичен ефект, който по интензитет е еднакъв с този на тиазидните диуретици. Освен това има и урикозурично действие, като увеличава отделянето на пикочна киселина от бъбреците. Този ефект е локализиран в луминалната повърхност на епитела на проксималния тубул. Не изменя съществено гломерулната филтрация. При нормотонични индивиди не променя съществено АН, но при хипертоници има изразен антихипертензивен ефект. Излъчва се главно с урината.
Tabl.x 250 mg.
 

Реклама