Etoposite (DCI)

Синоними: Vepesid (Bristol-Myers), Vepeside (Novartis), Lastel (Nippon Kayaku), Etoposide (Pièrre Fabre).

Лекарствени форми

Действие

След орално приемане се абсорбира бързо – за 0,5 – 2 h. Плазменият му полуживот е 6,8 h. Около 94 % от него е свързан с плазмените протеини. Излъчва се предимно с урината 30 – 60 %, като 25 – 50 % от тях под непроменена форма. Излъчването му при болни с ХБН намалява и дозировката му трябва да се редуцира.

Показания: Прилага се при дребноклетъчен карцином на белите дробове, болестта на Ходжкин и неходжкинови лимфоми особено хистиоцитарните разновидности, при остра нелимфобластна левкоза, несеминомни тумори на тестисите.

Особености на приложение и дозировка

Особености на употреба

Странични ефекти: Гадене, повръщане, безапетитие, които обикновено са леко изразени. Понякога може да се развият левкоцитопения и тромбоцитопения, които са обратими. Бързото венозно вливане може да причини хипотония и бронхоспазъм. Рядко се наблюдава алопеция и парестезии.

Противопоказания: Свръхчувствителност към препарата, тежки чернодробни увреждания.

: Разтворът за венозно приложение се приготвя ex tempore с физиологичен разтвор или 5 % разтвор на глюкоза, като концентрацията на етопозида не трябва да надминава 0,4 mg/ml.
: Прилага се във венозна капкова инфузия в продължение на 40 – 60 min по 60 – 120 mg/m2, ежедневно в продължение на 5 дни, като след 14 – дневен интервал без лечение курсовете се повтарят до 3 – 4 курса.Общата доза за един курс на лечение при венозно приложение не бива да надминава 400 mg. Може да се приложи и перорално по 120 -200 mg/m2, ежедневно в продължение на 3 или 5 дни с последващ интервал без лечение от 4 или 14 дни. Курсовата доза при вътрешно приемане не трябва да надминава 650 mg. Капсулите се приемат на гладно.
: Етопозидът е полусинтетичено производно на подофилина с противотуморно действие. Има специфично действие върху клетъчния цикъл на делене, вероятно чрез въздействие върху ензима ДНК- топоизомераза II. Не задьржа клетките в метафаза, но блокира в клетьчния цикьл фазата G2, като предотвратява навлизането на клетките вьв фазата на митоза или разрушава клетките, подготвящи се за митоза. Приет вьтрешно, нагладно, етопозидът се резорбира добре и около 94 % от него се свързва с плазмените протеини.
: Vepesid (Bristol-Myers) – caps. × 100 mg, amp. × 100 mg/5 ml; Vepeside (Novartis) – caps. × 50 mg, amp. × 100 mg/5 ml; Lastet – caps. × 25 mg, × 50 mg et × 100 mg, amp. × 100 mg; Etoposide – amp. × 100 mg/5 ml.
 

Реклама