Клинични пътеки

1 КП № 1 ИСХЕМИЧЕН МОЗЪЧЕН ИНСУЛТ БЕЗ ТРОМБОЛИЗА
2 КП № 2 ИСХЕМИЧЕН МОЗЪЧЕН ИНСУЛТ С ТРОМБОЛИЗА
3 КП № 3 ПАРЕНХИМЕН МОЗЪЧЕН КРЪВОИЗЛИВ
4 КП № 4 СУБАРАХНОИДЕН КРЪВОИЗЛИВ
5 КП № 5 ОСТРА И ХРОНИЧНА ДЕМИЕЛИНИЗИРАЩА ПОЛИНЕВРОПАТИЯ (ГИЛЕН-БАРЕ) С ИМУНОГЛОБУЛИН
6 КП № 6 ОСТРА И ХРОНИЧНА ДЕМИЕЛИНИЗИРАЩА ПОЛИНЕВРОПАТИЯ (ГИЛЕН-БАРЕ) С ИМУНОГЛОБУЛИН НА АПАРАТНА ВЕНТИЛАЦИЯ
7 КП № 7 болести на черепно-мозъчните нерви (чмн), на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия от медикаменти, порфиринова полиневропатия и полиневропатия на гилен-баре, без имуноглобулин и апаратна вентилация
8 КП №8 ДИАБЕТНА ПОЛИНЕВРОПАТИЯ
9 КП № 9 ОСТРИ И ХРОНИЧНИ ВИРУСНИ, БАКТЕРИАЛНИ, СПИРОХЕТНИ, МИКОТИЧНИ И ПАРАЗИТНИ МЕНИНГИТИ, МЕНИНГОЕНЦЕФАЛИТИ И МИЕЛИТИ ПРИ ЛИЦА НАД 18 ГОДИНИ
10 КП № 10 ОСТРИ И ХРОНИЧНИ ВИРУСНИ, БАКТЕРИАЛНИ, СПИРОХЕТНИ, МИКОТИЧНИ И ПАРАЗИТНИ МЕНИНГИТИ, МЕНИНГОЕНЦЕФАЛИТИ И МИЕЛИТИ ПРИ ЛИЦА ПОД 18 ГОДИНИ
11 КП № 11 ВЕРТЕБРОГЕННИ ДИСКОВИ И ДИСК-АРТИКУЛЕРНИ НЕКОРЕНЧЕВИ И КОРЕНЧЕВИ БОЛКОВИ СИНДРОМИ
12 КП № 12 НАСЛЕДСТВЕНИ И ДЕГЕНЕРАТИВНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА НЕРВНАТА СИСТЕМА С НАЧАЛО В ДЕТСКА ВЪЗРАСТ (ОТ 0-18 ГОД.), ЗАСЯГАЩИ ЦНС
13 КП №13 НАСЛЕДСТВЕНИ И ДЕГЕНЕРАТИВНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА НЕРВНАТА СИСТЕМА ПРИ ВЪЗРАСТНИ ПАЦИЕНТИ, ЗАСЯГАЩИ ЦНС И МОТОРНИЯ НЕВРОН (ЛАС)
14 КП № 14 НАСЛЕДСТВЕНИ И ДЕГЕНЕРАТИВНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА НЕРВНАТА СИСТЕМА ПРИ ВЪЗРАСТНИ ПАЦИЕНТИ, ЗАСЯГАЩИ ЦНС И МОТОРНИЯ НЕВРОН (ЛАС), С ПРОДЪЛЖИТЕЛНА АПАРАТНА ВЕНТИЛАЦИЯ
15 КП № 15 НЕВРО - МУСКУЛНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И БОЛЕСТИ НА ПРЕДНИТЕ РОГА НА ГРЪБНАЧНИЯ МОЗЪК
 
Страница 1 от 20

Най - четено:

Реклама