Трудови правоотношения

1 Условия за пенсиониране
2 Прекратяване на срочен договор
3 Преназначаване на служител и начисляване на придобит трудов стаж
4 Изчисляване на сумирано работното време
5 Преназначаване на длъжност и промяна на начисления клас
6 Заповед за пенсиониране
7 Право на обезщетение по чл. 222
8 Напускане без предупреждение (предизвестие)
9 Задържане трудова книжка от работодателя
10 Прекратяване на трудов договор с предизвестие
11 Надница през почивните дни, ако не е въведено сумарно изчисление на работното време
12 Право ползване платен годишен отпуск
13 Съкращение на държавен служител
14 Допълнително възнаграждение за придобит стаж
15 Писменни обяснения при дисциплинарно нарушение
 
Страница 1 от 29

Реклама