Електронен документ е електронно изявление, записано върху магнитен, оптичен или друг носител, който дава възможност да бъде възпроизвеждано.

Електронен подпис е всяка информация, свързана с електронното изявление по начин, съгласуван между автора и адресата, достатъчно сигурен с оглед нуждите на оборота. Универсалният електронен подпис има значението на саморъчен подпис по отношение на всички.

Електронните документи, съставляващи официална кореспонденция на Агенцията са входящите, вътрешните и изходящите електронни документи, които са подписани с универсален електронен подпис. / Източник Агенция по вписванията

Закона за електронния документ и електронния подпис

Инструкция за вътрешния документооборот и организация на работата с електронно подписани  документи в Агенцията по вписванията 

Указания за получаването и изпращането на електронни документи, подписани с универсален електронен подпис от и към Агенцията по вписванията

Подобни статии:
 

Реклама