Последно променен на Неделя, 02 Януари 2011 13:59

От 01.01.2011 г се закрива съществуващата сметка на ТД на НАП – София – офис „Оборище” за събиране на глобите, наложени от органите на КАТ с IBAN BG26BUIB98888193945000 и свързаните с нея кодове за вид плащане 115091 и 115092.

 Задълженията за глоби, наложени от органите на КАТ могат да бъдат платени по следните сметки на МВР:

За глоби, наложени от органите на КАТ - МВР, събирани чрез фиш :

Главна дирекция "Охранителна полиция"

Банка-    СИБАНК АД - ЦУ - София 

BIC код     BUIB BGSF

IBAN         BG59 BUIB 9888 3322 9441

За глоби, наложени от органите на КАТ - МВР по наказателни постановления:

Главна дирекция "Охранителна полиция"

Банка СИБАНК АД - ЦУ - София

BIC код BUIB BGSF

IBAN     BG32 BUIB 9888 3322 9441 01

 

Реклама