Последно променен на Понеделник, 21 Март 2011 19:58

Промени в данъчно и осигурително законодателство 2010 - презентации

1. Социално и здравно осигуряване, 2010 г.

2. Закон за данък върху добавената стойност, 2010 г.

3. Закон за данъците върху доходите на физическите лица, 2010 г.

4. Закон за корпоративното подоходно облагане, 2010 г.

 

Реклама